ดาวน์โหลด Adobe After Effect CC 2019 v16.0.0 ตัวเต็ม เวอร์ชั่นล่าสุด 2.0 GB | One2Up Mediafire |

Adobe After Effects CC 2019 คือโปรแกรมที่ใส่ Effect ให้กับ ภาพยนตร์ ในขั้นตอนการตัดต่อ ไฟล์ที่นำเข้ามาใช้ในโปรแกรมนี้ได้เกือบทุกชนิดได้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง ยิ่งถ้าเป็นการทำมาจากโปรแกรม 3D แล้วมาทำต่อที่ After Effect จะทำให้งานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรแกรม After Effects หน้าที่หลักคือใช้ทำ Video Composite หรืองานซ้อนภาพวีดีโอ, การบันทึกเสียง, การทำเสียงพากย์, การใส่ดนตรีประกอบ, การทำตัวอักษรให้เคลื่อนไหว รวมถึงงานทางด้านการตกแต่งเพิ่ม Effect พิเศษให้ภาพ การทำงานของโปรแกรม After Effects นั้น โปรแกรมจะทำงานในลักษณะที่เป็นการนำไฟล์ที่ทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วจากที่อื่นเข้ามาใช้ โดยไฟล์ที่จะนำมาใช้งานโปรแกรม After Effects สามารถเป็น ไฟล์ใด ๆ ก็ได้แทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์เสียง โดยที่สามารถจะนำไฟล์ทั้งหลายเหล่านี้มาใช้งานร่วมกัน เพื่อให้ได้งานที่เป็นภาพเคลื่อนไหวชิ้นใหม่ออกมา

Features :

 • Roll credits. Spin words. Twirl titles. 
  Create animated titles, credits, and lower thirds. Start from scratch or with one of the animation presets available right inside the app. From spin to swipe to slide, there are countless ways to make your text move with After Effects.
 • Explosive effects. Mind-blowing results. 
  Combine videos and images to send a UFO across the sky, blur out a logo, or create an explosion — the possibilities are endless. There are hundreds of effects to get just the look you want, from adding fog to changing colors to making it snow.
 • Get animated. 
  Set anything in motion using keyframes, including logos, shapes, and cartoons. Add sound for really amazing results.
 • Plays well with others. 
  After Effects works together seamlessly with other Adobe apps. Edit comps and immediately see how they look in Premiere Pro with Dynamic Link. Easily import work from Photoshop, Illustrator, and Audition. And use Team Projects to collaborate with editors no matter where they’re located.
 • Data-driven animation 
  Animate motion graphics, including charts, graphs, promos, and schedules using imported data.
 • Immersive VR editing 
  Tools for 360/VR are now deeply integrated into After Effects. Edit stitched videos without distortion, apply seamless effects and motion graphics to 360 videos, and more.
 • Keyboard shortcut mapping 
  Find and customize keyboard shortcuts quickly using a visual map.
 • Performance and navigation improvements 
  Get started faster with an intuitive start screen. Render layer transforms and motion blur on the GPU. And select and preview your favorite fonts with a new menu.

ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 Service Pack 1, Windows 10 Version 1709 ขึ้นไป ( x64 เท่านั้น)
System type : x64
ขนาด : 2.0 GB
นามสกุลไฟล์ : rar
Update : 29/10/2018
Version : 16.0.0
Activator : Crack
วิธีติดตั้ง : อยู่ในโฟลเดอร์