KMSAuto Net 2017 v1.5.3 ทำให้ Win10, Office2016 เป็นของแท้


KMSAuto Net 2017 คือโปรแกรมทำ windows 10 ให้เป็นของแท้ เป็น Activator ของ Windows สามารถใช้ในการเปิดใช้งาน Windows 10 และ Office 2016 ได้ง่ายและรวดเร็วมาก ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นคุณจะสามารถเปิดใช้งาน Windows และ Office ที่ยังไม่ได้รับการเปิดใช้งานบนเครื่องพีซีของคุณ

มีรายละเอียดดังนี้
Windows 10 All Versions
Windows 8.1 Single Language
Windows 8.1 Core; Windows 8.1 Core N
Windows 8.1 Pro WMC
Windows Embedded 8.1 Industry Pro
Windows Server 2012 R2 Standard
Windows Server 2012 R2 Datacenter
Office 2013 – 2016 Windows Vista, 7

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *