Lucky Patcher 2018 v7.3.5 ล่าสุด | ลิ้งตรง | APK | วิธีใช้ โหลดฟรี


ดาวน์โหลด Lucky Patcher 2018 ฟรี APK เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

Lucky Patcher คือแอพฯ ที่ทำให้คุณควบคุมการอนุญาตเข้าใช้งานแอพฯ ต่าง ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้บน Android สามารถลบโฆษณาที่มีมากเกินไป เปลี่ยนการอนุญาตเข้าใช้งาน สร้างตัวสำรองข้อมูลของแอพฯ ต่าง ๆ เป็นต้น พูดง่าย ๆ ก็คือ ช่วยในการ HACK แอพและลบ Ads บนตัวแอพต่างๆ ได้ ซึ่งตัวที่นำมาให้โหลดนี้จะเป็นตัวล่าสุด ลิ้งตรงจากผู้พัฒนาจริงๆ มั่นใจได้เลยว่าจะได้ใช้ตัวใหม่ล่าสุดอย่างแน่นอน

Lucky Patcher Version 7.3.5:

Added resume for download;
Translations updated;
Bugs fixed;

Extract ไฟล์ .zip โดยใช้ “X-plore” หรือ “ES File Explorer” จาก Play Store.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *