Windows 8.1 AIO [Full] ตัวเต็ม ISO 2018 ลงเสร็จเป็นของแท้ทันที


ดาวน์โหลด Windows 8.1 AIO All In One 3in1 Activated 32bit 64bit ลงเสร็จเป็นของแท้ทันที 2018 | 4GB

Windows 8.1 with Update : นี่คือการอัพเดตล่าสุดของ Windows 8.1 ที่ได้รวมเอาการอัพเดตของ Windows 8.1 ทั้งหมดมายัดใส่ไว้ในไฟล์นี้ทำให้สิ่งที่คุณจะได้รับคือความสเถียรของระบบ ความปลอดภัยของระบบที่มากขึ้น เนื่องจากปัญหาด้านความสเถียร ความปลอดภัยต่างๆ ได้ถูกแก้ไขด้วยตัวไฟล์อัพเดตที่ได้ยัดไว้ในไฟล์นี้แล้ว ซึ่งตัวนี้เป็นตัว Pre-Activated คือไม่จำเป็นต้องใช้ Key ในการติดตั้งหรือตัว ACTIVATOR ใดๆทั้งสิ้น เมื่อลงเสร็จก็พร้อมใช้งานในทันที

* ตัวที่รวมอยู่ในแผ่น
* Windows 8.1 Home Edition – STD / KMS / OEM
* Windows 8.1 Professional – STD / KMS / OEM
* Windows 8.1 Enterprise – – STD / KMS / OEM

STD = ติดตั้งตัว Original ต้องใช้คีย์
DAZ = (ไม่ต้องใช้คีย์ ไม่ต้องแคร็ก)
OEM (Original Equipment Manufacturer) will automatically
* activate original version installed by Manufacturer. (ไม่ต้องใช้คีย์ ไม่ต้องแคร็ก)

Note: – Only for clean install, not upgrade! – Create bootable USB with rufus into 16 GB FD! Hash:

  • Regards,
  • Generation2 .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *